NYHETER
SET UP får förnyat förtroende för Tillväxtverket

Set Up söker lokal för Tillväxtverket i Luleå och Göteborg. Sedan 2018 har Set Up AB haft ett aktivt ramavtal med Tillväxtverket för FM-tjänster. Under hösten 2020 utför nu Set Up lokalsök för både Tillväxtverket Luleå och Göteborg. I Göteborg lämnar man Södra Hamngatan 45 och i Lund Residentsgatan 17. I Göteborg eftersöks en lokal på 500–700 kvm i centrala Göteborg och Luleås lokalbehov är på ca 700 kvm med ett centralt läge. Tillsammans med Tillväxtverket kommer även Svenska ESF-rådet flytta in i lokalerna. Samtlig yta i lokalerna föredras att vara på ett gemensamt plan och tillträde till lokalerna önskas under Q4 2021.

”Vi ser fram emot att bygga vidare på det framgångsrika lokalkoncept som Set Up hjälpte oss att utveckla i samband med etableringen av Tillväxtverkets nya kontor i Malmö 2019” .

Ulf Eriksson, lokalsamordnare på Tillväxtverket.

Tillväxtverket arbetar för att främja tillväxt och konkurrenskraft i företagen. Svenska ESF-rådet finansierar projekt inom nationell och regional kompetensutveckling, sysselsättning och integration.

MER INFORMATION

Malin Borg, Set Up AB, tel 070-658 09 49 eller malin.borg@setup.se

SET UP OCH REGION STOCKHOLM TECKNAR RAMAVTAL

Set Up tecknar avtal med Region Stockholm

Set Up har vunnit en upphandling av konsulttjänster vid flytt och inredningsprojekt för serviceförvaltningen, Region Stockholm.
Avtalet som tecknades i april 2020 omfattar bland annat huvudprojektledare, projektledare för lokalanpassning och inredning samt generell projektledare.
Avtalet sträcker sig över 3 år med option på 1 års förlängning.
Under hösten pågår en förstudie med behovsanalyser och framtagande av genomförandeplan, fastställa behov av lokalanpassningar, kravställning mot fastighetsägare och framtagning av placeringsförslag.

”Vi är väldigt glada och stolta över att vi påbörjat arbetet med Region Stockholm. Det är med spänning vi ser fram emot vad våra behovsanalyser utvisar i nya tider som dessa.”
Charlotte Wetterwik, Projektledare Set Up AB

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@setup.se

SET UP OCH NCC TECKNAR RAMAVTAL

Set Up AB har tecknat ett ramavtal med NCC AB. Avtalet omfattar rådgivning och projektledning för samtliga bolag inom NCCs koncern globalt och löper över tre år med option att förlänga ytterligare två år.

Efter ett lyckat samarbete som hyresgästrådgivare och projektledare för NCCs nya huvudkontor i Solna får Set Up fortsatt och utökat förtroende som en strategisk parter.

“Det är verkligen roligt att vi fått ett utökat förtroende från NCC efter ett mycket lyckat projekt med det nya huvudkontoret. Vi ser frame mot att få fördjupa vårt samarbete med NCC på fler orter och över samtliga affärsområden.” Susanne Dverre-Landin, Head of Operation Set Up AB

”Vi på NCC Group Real Estate & Facility, ser fram emot att tillsammans med Set Up få möjlighet att stötta samtliga NCC bolag och dess affärsområden så att våra lokaler alltid stödjer verksamheten på bästa sätt. Jag känner mig trygg i att Set Up kommer att stötta oss i den resan.” Björn Mosell, Head of Group Real Estate & Facilities NCC AB

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@setup.se

SET UP OCH SIDA TECKNAR RAMAVTAL

Set Up AB har vunnit en upphandling som strategisk partner för Sidas omlokalisering. Avtalet som tecknats i september 2020 omfattar projektledning, arkitekt och rådgivningstjänster. Värdet på avtalet uppgår till maximalt 15msek. Avtalet är två år med option att förlänga ytterligare två år.

Regeringen beslutade 11 juni 2020 att Sidas huvudkontor ska lokaliseras från Stockholms kommun till annan kommun i Stockholms län. Omlokaliseringen ska bidra till att den statliga närvaron stärks och bidra till socioekonomisk utveckling i den aktuella kommunen eller området.

Kontorsytan som söks är 10 000 – 12 000 kvm enligt tidigare uppgifter. Under oktober har Sida för avsikt att fatta beslut om vilket alternativ de vill gå vidare med.

”Vi är väldigt glada och stolta över att vi vunnit upphandlingen som strategisk partner för Sidas omlokaliseringsprojekt. Vår uppdragsgivare planerar att flytta in i nya lokaler under 2022. Lokalen ska vara flexibel så att utformningen går att anpassa till Sidas arbetssätt, kultur och värderingar.” Johan Signer, VD Set Up.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@setup.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-12-19

SET UP OCH LÖF TECKNAR RAMAVTAL

Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag, det svenska försäkringsbolaget som arbetar med att försäkra vårdgivare som finansieras av regionerna, och Set Up har nu ingått i ramavtal.  Set Up ska inom ramavtalet bland annat stötta det rikstäckande försäkringsbolaget vid förhandlingar med hyresvärd samt övrigt stöd åt kunden som hyresgäst samt projektledning vid eventuella lokalförändringsprojekt.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-11-26

SET UP VINNER ANBUD FÖR STOCKHOLMS UNIVERSITET

Med lokaler om ca 300.000 kvm runt om i Stockholm och flera tusen medarbetare och tiotusentals studenter är Stockholms Universitet ett av de större lärosätena i Sverige. Efter vunnet anbud tecknar nu Set Up AB ett ramavtal med universitetet som “Projektledare för Fastighetsavdelningen”.

Detta uppdrag kommer att innebära stöttning av verksamheten i form av projektledning av lokalanpassningar från tidigt behovsstadie till genomförande och kvalitetsgranskning.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-10-24

SET UP I FÖRLÄNGT AVTAL MED TILLVÄXTVERKET

Det är med glädje som Set Up AB och Tillväxtverket förlänger samarbetet för verksamhetens lokalförändringsprojekt nationellt. Under det gångna året har Set Up ansvarat för samlokalisering av Tillväxtverkets & Svenska ESF-rådets Malmö-kontor, från Stortorget 9 till Östra Promenaden 3 i Malmö. Detta uppdrag involverade bland annat ansvar för lokalsök, hyresgästrådgivning, kommunikation och flytt. Det förlängda avtalet hoppas bjuda på många nya projekt och pågår fram till September 2021.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-10-23

SET UP DI GASELLFÖRETAG 2019

För tredje året i rad har Set Up blivit utnämnt till ett Gasellföretag. Ett pris som tilldelas unika, inspirerande och snabbast växande företag i Sverige som även anses utgöra mycket goda förebilder för Sveriges entreprenörer. Det är med en enorm glädje och stolthet som Set Up tar emot detta hedersfulla pris i år igen.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-05-29

SET UP INGÅR RAMAVTAL MED KTH

Med ca 250.000 kvm lokaler på fem olika campusområden i Stockholm har nu Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tecknat ramavtal med Set Up gällande projektledare för lokalplanering och hyregästanpassning.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-05-20

SET UP VINNER NATIONELLT AVTAL MED TULLVERKET

Set Up vann Tullverkets upphandling gällande generalkonsult projektledare, arkitekt och säkerhetskonsult. Ramavtalet gäller nationella uppdrag och uppdrag i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands, Östergötlands, Örebros och Dalarnas län.

Uppdraget innefattar såväl Tullverkets kontorslokaler som verkstadslokaler och lager.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-05-08

SET UP TECKNAR RAMAVTAL MED MIGRATIONSVERKET

Set Up vann Migrationsverkets upphandling gällande konsulttjänster inom lokalförsörjning. Ramavtalet gäller alla sex geografiska regioner och alla lokaler som Migrationsverket hyr.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom lokalförsörjning, dessa konsulttjänster motsvarar det arbete som Migrationsverkets anställda lokalstrateger utför.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-03-29

SET UP SAMORDNAR NÄR NCC FLYTTAR TILL NYTT KONTOR I SOLNA

Set Up är hyresgästrådgivare och ansvarar för flyttaktiviteter, samordning, logistik och avvecklingssamordning i samband med att NCC flyttar till nytt huvudkontor i Solna.

NCC AB:s nya huvudkontor står klart i slutet av 2019 och är en av deletapperna i NCC:s projekt att utveckla Järva Krog med tre nya stadskvarter med kontor, service och bostäder, nya torgbildningar och ny gatustruktur. Det nya kontoret är 20.000 kvm.

MER INFORMATION

Johan Signer, Set Up AB, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se
Erik Karlsson, NCC AB, tel 070-538 33 82 eller erik.s.karlsson@ncc.se

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-03-15

SET UP RÅDGIVARE NÄR ZMARTA GROUP SÖKER NYA LOKALER I STOCKHOLM

Fastighetskonsultbolaget Set Up har fått i uppdrag att agera rådgivare inom lokalsökning och avtalsförhandling för nytt kontor i Stockholm när Zmarta Group expanderar och söker större lokaler för att flytta ihop med Insplanet AB. Uppdraget till Set Up omfattar även uthyrning av befintliga lokaler.

Kontorsytan som söks i Stockholms innerstad är cirka 1.500–2.000 flexibla kvadratmeter med närhet till bra kommunikationer i en attraktiv fastighet, med inflyttning senast Q3–2019 och plats för ca 150 medarbetare.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Malin Placht, tel 0762–16 27 96 eller malin@set-up.se, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-01-21

SVENSKA INSTITUTET FLYTTAR TILL TRIKÅFABRIKEN

Svenska institutet har tecknat ett hyresavtal om cirka 1 800 kvadratmeter kontor med Fabege. Set Up AB har varit rådgivare till Svenska institutet. Inflyttningen är planerad till december 2019.

Svenska institutets medarbetare får en modern arbetsplats i lokaler med goda förutsättningar för en bra och trygg arbetsmiljö, miljömässig hållbarhet och god hushållning med statens finanser. Byggnaden Trikåfabriken 9 i Hammarby sjöstad ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM-SE, nivå Very Good.

– Vi har valt Trikåfabriken för de möjligheter som finns att utforma en dynamisk och flexibel arbetsplats som passar våra arbetssätt och som öppnar för nya sätt att samverka med andra. I valet av nya lokaler har även miljöhänsyn vägt tungt, säger Torgny Hagelin, chef för avdelningen för ledning och styrning, Svenska institutet.

Set Up har bistått Svenska institutet i lokalsökprocessen, förhandling och kontraktsskrivning och har uppdraget som hyresgästombud i färdigställandet av den nya lokalen. .

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Johan Signer, tel 073-508 09 99 eller johan@set-up.se, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2019-01-11

KAMMARKOLLEGIET TECKNAR HYRESAVTAL VID SLOTTET

Fastighetskonsultbolaget har varit rådgivare till Kammarkollegiet när myndigheten tecknat avtal med Folksam om cirka 4.300 kvm på Slottsbacken i Gamla Stan. Nuvarande hyresgäst i fastigheten, Pegasus 6, Slottsbacken 6, är Myntkabinettet.

– Vi är glada att hittat ett bra hus till en vettig peng. Vi är dessutom glada att åter flytta tillbaka Slottsbacken som var vår allra första adress, säger Evert Olen, intendent vid Kammarkollegiet, som tillsammans med GD och ekonomichef hållit i besluten.

Hyreskontraktet är på sex år, med inflytt 2020.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Joakim Wallstén, tel 076-175 00 40 eller joakim.wallsten@set-up.se, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-10-30

SET UP GASELLVINNARE FÖR ANDRA ÅRET I RAD

Tillväxten fortsätter för fastighetskonsulten Set Up, som utses till Gasellföretag för andra året i rad av Dagens Industri. Set Up erbjuder företag, myndigheter och organisationer tjänster inom hyreskontraktets hela livscykel.

– Kärnverksamheten för Set Up är rådgivning och konsulttjänster i toppklass, med användarna i fokus. Under 2018 har vi satsat på en stärkt affär för våra kunder genom ett breddat erbjudande. Det har tagits emot väl av kunderna, säger Johan Signer, VD på Set Up.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Johan Signer, johan@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-10-18

SET UP TECKNAR RAMAVTAL MED HUGE BOSTÄDER

Huge Bostäder är ett av Huddinge kommuns fastighetsbolag, som äger, utvecklar och förvaltar bostäder samt kommersiella lokaler och stadsdelscentrum i Huddinge i Stockholm.

Set Up har som en av två aktörer vunnit upphandlingen avseende ramavtal för tillhandahållande av projektledning och konsulter för flyttprojekt för Huge Bostäder. Avtalet gäller i två år med möjlighet för Huge Bostäder att förlänga avtalet med ett plus ett år.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Johan Signer, johan@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-10-08

SET UP HJÄLPER SVENSKA INSTITUTET UTREDA LOKALSITUATIONEN

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet med uppdrag att öka omvärldens kännedom, förtroende och intresse för Sverige.

Myndigheten hyr idag 2.200 kvm i en fastighet på Slottsbacken 10 i Stockholm. Fastighetskonsulten Set Up har nu fått uppdraget att se över nuvarande lokalsituation genom en lokalsökning, och att hjälpa SI till ett nytt hyresavtal.

”Svenska institutet har uppgiften att öka intresset för Sverige. En lokal som gynnar myndighetens sverigefrämjande uppdrag är av stor betydelse. Vi ser fram emot ett givande samarbete”, säger Johan Signer, VD för Set Up och ansvarig konsult.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Johan Signer, johan@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-09-18

SET UP VINNER UPPDRAG FÖR STOCKHOLMS UNIVERSITET

Fastighetskonsultbolaget Set Up vinner uppdragen som hyresförhandlare och som byggteknisk förhandlare för Stockholms universitet.

Set Up ska bistå universitetet med specialistkompetens ex vis inom laboratoriemiljöer och företräda universitet som ombud i förhandlingar med fastighetsägare.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Johan Signer, johan@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-06-11

 

SET UP RÅDGIVARE NÄR TILLVÄXTVERKET OCH ESF SÖKER GEMENSAM LOKAL

Fastighetskonsultbolaget Set Up har fått i uppdrag av Tillväxtverket att vara rådgivare när man tillsammans med Svenska ESF-rådet planerar att lämna lokalerna på Stortorget 9 i Malmö, som ägs av Stena Fastigheter.

Kontorsytan som söks är cirka 1.200 kvm med inflyttning första halvåret 2019, nära centralstationen eller Hyllie.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Jayne Helmersson, jayne.helmersson@set-up.se eller tel 073-433 84 80, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-05-25

 

SET UP HJÄLPER KAMMARKOLLEGIET ATT SÖKA NYA LOKALER

Fastighetskonsultbolaget Set Up har fått i uppdrag att bistå Kammarkollegiet, Sveriges första myndighet, med rådgivning när man planerar att lämna lokalerna i city. Uppdraget omfattar lokalsök samt att företräda i förhandlingar gentemot fastighetsägare. Kontorsytan som söks i Stockholms innerstad är cirka 3 500-4 000 kvadratmeter med inflyttning Q4 2019–Q2 2020.

”Vår uppdragsgivare söker en ny och effektiv lokal som ska svara mot aktuell arbetslivs- och teknikutveckling i centrala delar av innerstaden med goda allmänna kommunikationer. Vi kommer att kontakta specifikt utvalda fastighetsägare som äger de objekt vi tillsammans med uppdragsgivaren redan finner stort intresse av”, säger Joakim Wallstén, ansvarig projektledare på Set Up.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta Joakim Wallstén, tel 076-175 00 40 eller joakim.wallsten@set-up.se, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-05-07

 

SET UP TECKNAR RAMAVTAL MED GÖTEBORGS UNIVERSITET

Set Up vann som ett av tre företag Göteborgs universitets upphandling av projektledare för lokalförsörjning. Universitetet efterfrågade erfarna projektledare gällande samhällsbyggnadsprojekt med djup kunskap i lokalplanering, fastighetsekonomi och förändringsarbete.

Ramavtalets planerade avtalsperiod är 48 månader.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2018-02-06

 

SET UP VÄXER OCH FLYTTAR HÖGST UPP I DNB-HUSET

Fastighetskonsultbolaget Set Up fortsätter att växa och flyttar nu högst upp i Pennfäktaren 10, DNB-huset eller Vasahuset, med utsikt över hela centrala innerstaden. Under januari 2018 har bolaget rekryterat fyra nya medarbetare och planerar för ytterligare rekryteringar hela 2018.

”Set Up ska vara den fastighetskonsult där det är bäst att vara kund. 2017 såg vi områden där vi kunddrivet ville utveckla ny verksamhet, genom bland annat rekryteringar. Det är en styrka att kontinuerligt få välkomna nya medarbetare som delar vår idé om förändring som en sund och kraftfull del av varje organisation”, säger Johan Signer, VD.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-12-21

 

SET UP RÅDGIVARE TILL SKOLVERKET I EN AV ÅRETS STÖRSTA UTHYRNINGAR

Skolverket lämnar Fleminggatan och Värtahamnen till förmån för Solna Business Park. Set Up har varit rådgivare när Skolverket tecknar ett ”grönt” hyresavtal med Fabege om 13.800 kvm. I de nya lokalerna kan Skolverket samlokalisera och får optimala lokalförutsättningar med fokus på samarbete, arbetsmiljö, hållbarhet och trivsel.

Set Up har haft uppdraget att genomföra lokalsökning och utvärdering av lokalalternativ samt att företräda Skolverket i förhandlingarna med fastighetsägarna. Nu påbörjas nästa fas där Set Up leder arbetet med lokalanpassningar. Flytt till de nya lokalerna beräknas ske 2019/2020.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-11-30

 

SET UP KOMMUNIKATIONSLOTS NÄR MYCRONIC MODERNISERAR I TÄBY

Fastighetskonsultbolaget Set Up har fått uppdraget att verka som lots och rådgivare i projektkommunikationsfrågor när högteknikbolaget Mycronic moderniserar lokalerna i Täby utanför Stockholm.

Uppdraget omfattar strategisk kommunikationsplanering, förändringskommunikation och löpande sambands- och projektkommunikation under genomförandeperioden 2017-2019.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta kommunikationschef Jesper Odelius, jesper.odelius@set-up.se eller tel 0723-500 168, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-10-27

 

SET UP REKRYTERAR DANIEL STRÖMBERG

Set Up har rekryterat Daniel Strömberg som närmast kommer från ÅF Lighting, där han framgångsrikt har byggt upp verksamheten. Hos Set Up tillträder Daniel posten som affärsutvecklare och blir ansvarig för utveckling av företagets erbjudande inom byggprojektledning. Efterfrågan på spetskompetens inom byggprojektledning kopplat till fastighetsutveckling ökar och Set Up står inför en rad nya projekt.

— Set Up företräder hyresgästen. För att kunna kravställa korrekt krävs förståelse och kunskap om fastighetsägarens verklighet. Här är Daniel rutinerad och en nyskapare med tankar att brygga glappet mellan hyresgäst och fastighetsägare. Det är intressant inom ramen för vår strategiska expansion, säger Johan Signer, VD på Set Up.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-10-20

 

SET UP RÅDGIVARE NÄR CURAMANDO OCH CONVERSIONISTA LETAR WOW-UPPLEVELSE

Fastighetskonsulten Set Up har fått uppdraget som rådgivare när Curamando planerar för fortsatt expansion. Curamando är specialisten på digital transformation som i augusti förvärvade konverteringsexperten Conversionista. Duon överväger att lämna Vasagatan och Luntmakargatan för en gemensam lokal i en högprofilerad fastighet. Sökt kontorsarea är cirka 1500–2000 kvm i CBD, Stockholm.

— Curamando och Conversionista växer och vill sitta tillsammans. Kraven på en ny lokal utgår från att man är nöjd med Vasagatan, men letar ytterligare möjligheter och profilering. Vi ser fram emot ett samarbete med två varumärken som har beskrivit målbilden som en ”wow-upplevelse”. Det ska bli roligt att möta, säger Johan Signer, VD på Set Up.

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-10-12

 

FASTIGHETSKONSULTEN SET UP UTSEDD TILL DI GASELL 2017

Tillväxten fortsätter att peka kraftigt uppåt för fastighetskonsulten Set Up, som utses till Gasellföretag 2017 av Dagens Industri. Set Up är verksamma med tjänster inom hyreskontraktets hela livscykel, med större företag, myndigheter och organisationer som uppdragsgivare. Affärsidén är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa kunderna till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

— Utnämningen till Gasellföretag 2017 är ett kvitto på att våra idéer och vårt erbjudande fungerar. Vi möter en växande efterfrågan på tjänster som ger kunderna en optimal konfiguration under hyreskontraktets hela livscykel. Vår tillväxt är resultatet av ett målmedvetet arbete där vi är trogna visionen att förändring är en naturlig del av livskraftiga, smart konfigurerade företag och organisationer, säger Johan Signer, VD.

 

MER INFORMATION

Välkommen att kontakta VD Johan Signer, johan.signer@set-up.se eller tel 073-508 09 99, för ytterligare information.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-08-28

 

SET UP EXPANDERAR

Fastighetskonsulten Set Up fortsätter att locka talanger. Sara Sköld, tidigare Spectrum Arkitekter och Karin Larsson, tidigare JLL, förstärker Set Up i Stockholm.

— Sara är en duktig byggnadsingenjör som stärker oss i rollen som beställare hos arkitektkontoren. Sara kommer att arbeta som projektledare och med visualiseringar, byggnadsteknik, design och konceptutveckling.

— Karin ska fortsätta att utveckla vår leverans inom Tenant Representation och förstärka inom området försäljning, och i dialogen med fastighetsägarna. Karin är en intressant, senior strategisk resurs, säger Johan Signer, vd på Set Up.

För kunderna är Sara Sköld en välkommen rekrytering, hennes kompetens finns normalt inte hos fastighetskonsulterna. Karin Larssons uppdrag, att utveckla och ytterligare förstärka en redan livskraftig TR-leverans hos Set Up, är en tydlig signal att bolaget går ytterligare på offensiven.

Varmt välkomna säger vi på Set Up!

OM SET UP AB

Set Up erbjuder lösningar inom Tenant Representation, Project Management & Communication, Change Management och Facilities Management till företag, organisationer och myndigheter som söker en strategisk partner för värdeskapande förändring. Vi finns med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-06-26

 

SET UP RÅDGIVARE NÄR SKOLVERKET SAMLOKALISERAR – 11 000 KVM

Fastighetskonsultbolaget Set Up har fått i uppdrag av Skolverket att vara rådgivare åt myndigheten, som överväger att lämna lokalerna i Värtahamnen och på Fleminggatan för en samlokalisering. Uppdraget omfattar lokalsök samt att företräda Skolverket i förhandlingar gentemot fastighetsägarna. Kontorsytan som söks i Stockholmsområdet är cirka 11 000 kvadratmeter.

— Skolverket vill se över sitt arbetssätt och hur man använder sina lokaler. Därtill är det viktigt för organisationen att sitta tillsammans. Vi ser fram emot ytterligare ett givande samarbete med Skolverket, där vi kan skapa bästa lokalförutsättningar tillsammans, säger Johan Signer, VD på Set Up.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2017-05-31

 

SET UP IMPLEMENTERAR MYLOC CONSTRUCTION FÖR EFFEKTIVARE LOGISTIK I 
FLYTTPROJEKT

Set Up erbjuder oberoende projektledning och rådgivning kring lokalförändringar och förändringsarbete. Ett lösningsområde är bygg- och flyttprojektledning, där flyttprojekt innebär logistiska utmaningar. Set Up sökte ett komplement till befintliga lösningar och har efter en dialog beslutat att implementera Myloc® Construction i ett projekt där Set Up under 2017 och 2018 flyttar väsentliga delar av SEB i Stockholm till Arenastaden i Solna. Totalt får cirka 4 500 SEB-medarbetare en ny arbetsplats i Arenastaden. I projektet ansvarar Set Up för all logistik och flyttprojektledning, och säkrar att SEB:s egna aktiviteter genomförs effektivt.

 

Anders Eklund, affärsområdeschef på Myloc Construction:

— Att Set Up väljer att använda Myloc Construction är glädjande, och ännu ett bevis på styrkan i plattformen och Myloc Construction som ett stöd genom hela byggprocessen, ända fram till att en byggnad tas i bruk. Vi är oerhört stolta över att få förtroendet från en av Sveriges ledande aktörer på en spännande och expanderande marknad.

 

Susanne Dverre-Landin, partner och projektledare på Set Up:

— Vi ser med förväntan fram emot att utvärdera de positiva effekter som samarbetet med Myloc kommer att ge. Framtiden ligger i digitala lösningar som kopplar samman olika inblandade aktörer i ett projekt. Myloc är, precis som Set Up, nytänkande, kreativa och redo att förändra mönster. På Set Up ser vi en stor potential att tillsammans med partners hitta nya lösningar som gynnar kunden.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Jesper Odelius, COO, på 0723-500 168 alternativt jesper.odelius@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2016-11-16

 

SET UP TECKNAR RAMAVTAL MED STOKAB

Set Up vann ramavtalsupphandlingen av konsulttjänster för Stokabs omlokalisering av huvudkontoret. Avtalet gäller i drygt tre år. Därefter har Stokab rätt att förlänga avtalet med ett år i taget i ytterligare tre år.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2016-10-19

 

SET UP EXPANDERAR I MALMÖ

Under september rekryterade Set Up två seniora medarbetare till kontoret i Malmö – Jayne Helmersson och Philippe D’Aboville. De kommer närmast från Schneider Electric i Malmö respektive Projective Space Management i Paris. Därmed förstärker bolaget sin verksamhet inom projektledning och arbetsplatsförändring.

Tillsammans med våra nya uppdrag för Arbetsförmedlingen – som samlokaliserar sitt regionkontor till Malmös gamla konserthus och Schneider Electric, som flyttar till Mobile Heights Center i Lund – stärker vi vår tillväxt och position i Malmöregionenen. Ytterligare rekryteringar är att vänta under hösten berättar Johan Signer, VD på Set Up.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKT

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2016-09-16

 

SET UP RÅDGIVARE TILL ÅRETS STÖRSTA UTHYRNING

Arbetsförmedlingens huvudkontor lämnar Stockholms innerstad till förmån för en nybyggnation på Solna strand. I de nya lokalerna på 18500 kvadratmeter samlas myndighetens verksamhet under ett tak. Flytten beräknas ske under våren 2019.

Set Up har haft i uppdrag att genomföra lokalsök och utvärdering av aktuella alternativ samt företräda Arbetsförmedlingen i förhandlingar gentemot fastighetsägarna. Bolagets uppdrag går nu in i en ny fas med fokus på att driva lokalanpassningen av de nya lokalerna samt agera ombud för myndigheten i processen.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKT

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2016-06-01

 

SET UP TECKNAR OMFATTANDE RAMAVTAL MED SKOLVERKET

Set Up vann ramavtalsupphandlingen av projektledningsstöd för Skolverkets lokalförändringar och lokalplanering. Avtalet gäller för en tidsperiod om två år. Skolverket har rätt förlänga avtalet med ett år i taget i ytterligare två år.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

Set Up expanderar och söker flera drivna och engagerade projektledare till kontoret i Stockholm

Set Up expanderar och söker en driven och engagerad projektledare till kontoret i Malmö

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2016-02-25

 

ALMI FÖRLÄNGER MED OLOV LINDGREN

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland förlänger sitt hyresavtal med Olov Lindgren på Drottninggatan 97 med ytterligare tre år från och med den 1 september 2016. Almis förhyrning avser 1.141 kvadratmeter.

Fastighetskonsultbolaget Set Up har agerat rådgivare.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

Johan Signer, vd, Set Up AB, johan@set-up.se, 08-410 771 11.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-11-17

 

SET UP SÖKER NYA LOKALER TILL ARBETSFÖRMEDLINGENS HUVUDKONTOR

Under hösten har Arbetsförmedlingen gett Set Up i uppdrag att sondera marknaden för en eventuell flytt av huvudkontoret. Det nuvarande hyresavtalet med Humlegården på Hälsingegatan i Vasastan löper ut våren 2017. Set Up har fått i uppdrag att söka lokaler som är på omkring 16 000 kvm i Stockholms innerstad med omnejd. Om Arbetsförmedlingen väljer att förlänga med Humlegården så kommer det förmodligen bli aktuellt med en ombyggnation av lokalerna eftersom myndigheten planerar för en ny organisation och ett nytt arbetssätt.

Set Up vann tidigare under året upphandlingen om att stödja Arbetsförmedlingens lokalförsörjning. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar hyresgästrådgivning respektive operativ projektledning. Avtalet löper över två år med möjlighet till förlängning om ett plus ett år.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-11-17

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN SAMLOKALISERAR I MALMÖ

Arbetsförmedlingen överväger att samlokalisera samtliga förmedlingskontor i Malmö under 2017. Myndigheten har gett konsultbolaget Set Up i uppdrag att sondera lokalhyresmarknaden. Den nya förmedlingen förväntas vara på omkring 10.000 kvm och ligga i centrala Malmö. Idag har Arbetsförmedlingen fem förmedlingskontor i staden om totalt cirka 12.000 kvm.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-10-30

 

SET UP TECKNAR RAMAVTAL MED SKATTEVERKET

Skatteverket, som under de senaste åren tecknat stora hyresavtal bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö, har tecknat ramavtal med tre rådgivningsbolag när det gäller framtida lokalfrågor.

Det är företagen Set Up, Sweco och Niras som genom en direktupphandling skrivit avtal med myndigheten.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKT

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-09-27

 

FASTIGHETSKONSULTBOLAGET SET UP TECKNAR OMFATTANDE RAMAVTAL MED ARBETSFÖRMEDLINGEN

Set Up AB vann upphandlingen om att stödja Arbetsförmedlingens lokalförsörjning. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar operativ projektledning, organisationsutveckling och hyresgästrådgivning och löper över två år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

– Vi är mycket glada över att få detta förtroende och ser fram emot att arbeta med Arbetsförmedlingens förnyelsearbete mot en ännu effektivare organisation och mer ändamålsenliga lokaler. Avtalet är omfattande och kan innebära nyanställningar i takt med att beställningar från Arbetsförmedlingen kommer in under avtalsperioden säger Johan Signer, vd för Set Up.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-09-22

 

SET UP EXPANDERAR

Set Up rekryterar sex nya seniora medarbetare, etablerar ett nytt kontor i Malmö och tror på fortsatt expansion det kommande året. Under våren rekryterade Set Up tre seniora medarbetare till kontoret i Stockholm – Ulf Ekenberg, Susanne Dverre-Landin och Peter Bodling. De kommer närmast från Danske Bank och har lång erfarenhet av projektledning, hyresgästrådgivning och organisationsutveckling.

Nu rekryterar bolaget ytterligare tre medarbetare – Cajsa Wilson Yttergren, Veronika Ekenhagen och Nanna Mattsson. Alla med gedigen erfarenhet av förändringsprocesser, arbetsplatsförbättring och aktivitetsbaserat arbetssätt.

– Vi har positiv tillväxt och märker av en ökad efterfrågan av våra tjänster. Under våren och sommaren tecknade vi ett flertal omfattande och långsiktiga avtal inom såväl den offentliga som privata sektorn. Vi anställde därför tre nya medarbetare under den första halvan av året och anställer nu ytterligare tre medarbetare för att säkerställa att vi har rätt sammansättning och kompetens inom företaget. Vi etablerar även ett kontor i Malmö för att kvalitetssäkra vår verksamhet i södra Sverige och möjliggöra en expansion på den danska marknaden säger Johan Signer, vd för Set Up.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Affärsidén är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2015-03-26

 

SET UP TECKNAR OMFATTANDE RAMAVTAL MED STOCKHOLMS UNIVERSITET

Set Up vann ramavtalsupphandlingen av projektledningsstöd för Stockholms universitets lokal- och inredningsprojekt. Avtalet gäller för en tidsperiod om två år. Stockholms universitet har rätt förlänga avtalet med ett år i taget i ytterligare två år.

 

OM SET UP AB

Set Up är ett fastighetskonsultbolag som hjälper lokalanvändare såsom myndigheter, organisationer och företag med att skapa effektiva lokaler. Vår affärsidé är att genom effektiv projekt- och förändringsledning hjälpa våra kunder till bättre, lönsammare och mer verksamhetsanpassade lokaler.

 

KONTAKTPERSON

För mer information är du välkommen att kontakta Johan Signer, VD, på 073-508 09 99 alternativt johan@set-up.se.