VÅRT FUNDAMENT

Etik – Är för oss att i alla relationer verka för långsiktighet både hos kunder, medarbetare, samarbetspartners och även andra som vi stöter på i projekt. Att verka för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle inte bara i alla beslut som vi fattar utan även där vi kan påverka i efterföljande led.

Passion – är för oss att i alla projekt stora som små visa fullt engagemang och lyhördhet för våra kunder. Vi drivs av intresset för det vi gör, det resultat vi skapar åt våra kunder och att samarbeta i grupp för att nå bästa resultat. Vi följer marknaden och vet alltid vad som händer runt om kring oss men vi vågar utmana och se nya lösningar.

Kvalitet – är att alltid skapa bästa värdet för våra kunder, inte bara i slutprodukten utan även i projektet och på lång sikt under hela hyreskontraktet. Vi uppnår högsta kvalitet i alla projekt genom kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare.

Väderingar
FASTIGHETSKONSULTEN SET UP AB

Set Up:s vision är en värld där förändring är en del av företaget – Där konstant utveckling är hälsosam och naturlig, nyfikenhet och lärande är drivkrafter, med resultaten ökad innovation, bättre utbyte och effektivare resursanvändning.

Vårt mål är att tillhandahålla ledande kompetens inom Tenant Representation, Project Management, Change Management och Facilities Management till företag som söker en strategisk partner för värdeskapande förändring. Vi bedriver ett aktivt idé- och utvecklingsarbete för att hitta nya vägar till effektivare förändringsprocesser som kommer våra kunder till godo.

Ökad innovation — Bättre utbyte — Effektivare resursanvändning

Glödlampa
MEDARBETARE
Rebecca Benholm

REBECCA BENHOLM – Talent Acquisition & People Partner

94223310_310980209873915_3602302784709328896_n

ALIDAH DAHL REBRONJA – Project Manager

Susanne Dverre-Landin bild

SUSANNE DVERRE-LANDIN – Partner & Project Manager

bild.niklas

NIKLAS ERIKSSON – Project Manager, Security Specialist

Foto Malin Hankin (1)

MALIN HANKIN – Project- & Communications Manager

Bild kommer snart

ROBERT JOHANSSON – Project Manager, Security

test

SANDRA JOHANSSON – Administration

robert

ROBERT TROUIN – Project Manager, IT and Digitization