UPPDRAG OCH KUNDER

Våra kunder är både stora och mindre, privata kunder, offentliga kunder och förbund.

Vi hjälper en del kunder med det strategiska helhetsperspektivet på hyreskontrakt och lokal. Andra uppdrag gäller punktinsatser som rådgivare, förhandlare eller uthyrare av din lokal. Gemensamt för alla uppdrag är att vi genomför dem med kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare.

Etik, passion och kvalitet är vårt fundament.

Träd bild
Privata kunder
Offentligt
Organisationer och förbund